Lavandera Cetrina (Motacilla citreola)
5/7/2016 - Maresma del Remolar-Filipines, RN Delta del Llobregat (Barcelona)
© Quim Minoves Ribes